การรับรองผลิตภัณฑ์แบรนด์

ผลิตภัณฑ์ของฉันได้รับการรับรอง GMP ที่ได้รับการยอมรับจาก nfi

ผลิตภัณฑ์ของฉันได้รับการรับรอง HCCP ที่ได้รับการยอมรับจาก Campden BRI

ผลิตภัณฑ์ของฉันได้รับการรับรอง HALAL CENTAL ISALAMIC HALAL ของประเทศไทย